• ב-1 בינואר 2023 ישראל עוברת שינויים בהגדרות התעו"ז. על מנת לעדכן את מוני הסייטק שברשותכם בהתאם עליכם להתקין במכשיר את קובץ התעו"ז החדש...